Aspecten gevorderden

49,50

-
+

Beschrijving

In deze workshop worden de majeure aspecten verder uitgediept en ingegaan op een aantal mineure aspecten, namelijk de zogenaamde quintielgroep, halfvierkant, anderhalfvierkant en het halfsextiel. De in- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten worden uitgebreid besproken en hoe je dit kunt toepassen en duiden in je eigen horoscoop, evenals ongeaspecteerde planeten en aspecten buiten teken.

Deze workshop bestaat uit:
• Video Majeure en mineure aspecten: 58.59 minuten
• Video In- en uitgaande en toe- en afnemende aspecten: 70.43 minuten
• Video Aspecten buiten teken: 15.33 minuten
• Video Ongeaspecteerd en duet: 45.42 minuten
• Opdracht Aspecten gevorderden
• Lesmateriaal Aspecten gevorderden: 22 bladzijden
• Presentatie Aspecten Inleiding: 20 sheets
• Presentatie In- en uitgaand en toe- en afnemend: 7 sheets
• Presentatie Aspecten buiten teken: 4 sheets
• Presentatie Ongeaspecteerd en duet: 19 sheets